สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งค่าระบบเมลของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตรวจสอบลิงก์ภายในเมล หากผู้ใช้คลิกลิงก์ในเมลที่เชื่อมไปยังเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนก่อนว่าลิงก์ที่คลิกนั้นเชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือต้องสงสัยว่าเป็นเว็บที่ไม่ปลอดภัย

Help

ลืมรหัสผ่าน เมลใช้งานไม่ได้ wi-fi เชื่อมต่อไม่สำเร็จ เข้าเว็บช้า เครื่องติดไวรัส ฯลฯ

Read More

Training

หลักสูตรฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Read More

Forms / Documents

แบบฟอร์มขอ KKU Account ชั่วคราว, co-location, virtual private server, อัตราค่าบริการต่างๆ,

Read More

KKU accounts

KKU accounts are automatically assigned to students and staffs when entering KKU.

• Student account will be assigned by Office of the Registrar on the Orientation Day.
• Staff account will be assigned when report for duty at KKU Human Resource Division.
• Accounts for visiting faculties and students from abroad will be assigned by KKU International Relations Division KKU accounts can be used to access Wi-Fi, LAN, VPN, and primary information systems including, e-mail, student enrollment, payroll, Google Apps for Education and MS Office 365. Short-term temporary accounts – with limited accesses – can be request upon needs (e.g. for training) at the Computer Center Help Desk.

New Login with Single Sign-On

On Oct 3rd, 2015 We have changed authentication process for KKU Google Apps of @kku.ac.th domain to Single Sign-On (SSO). With this SSO, a user will be able to authenticate only once to access various ICT services. It also provides BIT to achieve a more secure authentication system and password security management.

Screenshot from 2015-10-27 11-30-42
This SSO was developed by BIT  using the open standard called “Security Assertion Markup Language (SAML).” This will enable BIT to expand the services without lock-in to any vendors.

Currently, systems using SSO include KKU Google Apps (kku.ac.th), MIS, DMS. BIT will expand SSO concept to more ICT services in the near future.

Phishing Alert

Computer Center has detected a new phishing email sent to many users in @kku.ac.th domain. The phishing

Screenshot from 2015-06-12 17:30:10

If you have received the mail above, DO NOT click on the link in the mail. It is highly recommended to delete the mail.