Help

ลืมรหัสผ่าน เมลใช้งานไม่ได้ wi-fi เชื่อมต่อไม่สำเร็จ เข้าเว็บช้า เครื่องติดไวรัส ฯลฯ

Read More

Training

หลักสูตรฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Read More

Forms / Documents

แบบฟอร์มขอ KKU Account ชั่วคราว, co-location, virtual private server, อัตราค่าบริการต่างๆ,

Read More

Canva for Education

มข. ได้รับอนุมัติให้ใช้ Canva for Education แล้ว ทำให้อาจารย์และบุคลากรใช้งานเวอร์ชั่นเต็มกันแบบฟรี ๆ แล้วนะครับ ปกติราคาเกือบ 4,000 บาท/ปี และยังสามารถเชิญนักศึกษามาใช้แบบฟรี ๆ ได้ด้วย “Education is priceless. So we’re offering a supercharged version of Canva to KKU classrooms for free.” วันนี้ระบบพร้อมใช้แล้ว โดยสามารถเข้าใช้งานได้ดังนี้1. สมัครสมาชิกของ Canva ด้วย @kku.ac.th ที่ https://www.canva.com/ (ใครมีแล้ว ข้ามไปขั้นตอน 2)2. เข้ายืนยันสิทธิ์ใช้งาน Canva for Education ที่ https://www.canva.com/edu-signup **Update: นักศึกษาสามารถรับสิทธิ์ได้ที่ https://kku.world/visualliteracy โดยอาจารย์ทุกท่าน สามารถให้สิทธิ์นักศึกษาใช้ได้เช่นเดียวกันกับอาจารย์ โดยการสร้าง invitation

Read More

สร้างภูมิคุ้มกันจากภัย Ransomware

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราเองก็โดนเรียกค่าไถ่จาก ransomware กันมาเยอะครับ แค่ว่าเราโชคดีที่ผ่านมายังไม่ไ่ด้รับผลกระทบรุนแรงเราสามารถป้องกันตัวเองและลดผลกระทบจาก ransomware ได้ดังนี้ครับ 0. สำรองข้อมูลและตรวจสอบสม่ำเสมอว่ายังสามารถกู้คืนได้ – เรื่องนี้สำคัญที่สุด เราเลยให้เป็นข้อ 0. อย่าคิดว่าเราจะไม่โดน ransomware ครับ ให้คิดว่า ถ้าพรุ่งนี้โดน ransomware วันนี้จะต้องทำอะไรล่วงหน้าไว้ – ransomware โจมตีที่ข้อมูล ให้สำรองข้อมูลไว้ครับ มีหลายชุดยิ่งดี เก็บไว้หลายที่ยิ่งดี สำหรับ มข. ทุกคนสามารถใช้ Google Drive เก็บได้ไม่จำกัดอยู่แล้ว และ Google Drive จัดเก็บให้ได้สูงสุดย้อนหลังได้ 100 versions หรือ 30 วัน ใช้ ๆ ไปเถอะครับ ลง Google Drive File Stream ไว้ สำรองไปเก็บใน Drive G: ช่วยได้ครับ 1. อัพเดต

Read More

Adobe

นักศึกษา บุคลากร มข. สามารถใช้งาน Adobe Creative Cloud ได้ทุกตัวครับ ทั้ง Photoshop, Lightroom, Illustrator, After Effect, Premier Pro, Acrobat DC Pro ทั้ง Windows/macOS/Andriod/iOS รวม ๆ กว่า 30 รายการ ฟรี นักศึกษา บุคลากร สามารถใช้งานได้ที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ คอมพิวเตอร์บริการในหอสมุด login ด้วยบัญชีผู้ใช้ มข. ใช้งานได้เลย หรือถ้าอยากใช้ที่คอมพิวเตอร์ส่วนตัว สามารถยืมไปใช้ได้ 3 วัน (First-Come-First-Serve) ยืม/จองได้ที่ https://app-reserve.kku.ac.th/ แล้วจะมีอีเมลจาก Adobe Creative Cloud ส่งถึงท่าน จำนวนที่ยืมได้มีทั้งหมด 600 licenses หมุนเวียนกัน

Covid-19

ดาวน์โหลดหนังสือประกาศสำนักเทคโนโลยีฉบับที่ ๒/๒๕๖๓