สำนักไอทีตั้งค่าระบบเมลของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตรวจสอบลิงก์ภายในเมล หากผู้ใช้คลิกลิงก์ในเมลที่เชื่อมไปยังเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนก่อนว่าลิงก์ที่คลิกนั้นเชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือต้องสงสัยว่าเป็นเว็บที่ไม่ปลอดภัย

Help

ลืมรหัสผ่าน เมลใช้งานไม่ได้ wi-fi เชื่อมต่อไม่สำเร็จ เข้าเว็บช้า เครื่องติดไวรัส ฯลฯ

Read More

Training

หลักสูตรฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Read More

Forms / Documents

แบบฟอร์มขอ KKU Account ชั่วคราว, co-location, virtual private server, อัตราค่าบริการต่างๆ,

Read More

New Login with Single Sign-On

On Oct 3rd, 2015 We have changed authentication process for KKU Google Apps of @kku.ac.th domain to Single Sign-On (SSO). With this SSO, a user will be able to authenticate only once to access various ICT services. It also provides BIT to achieve a more secure authentication system and password security management.

Screenshot from 2015-10-27 11-30-42
This SSO was developed by BIT  using the open standard called “Security Assertion Markup Language (SAML).” This will enable BIT to expand the services without lock-in to any vendors.

Currently, systems using SSO include KKU Google Apps (kku.ac.th), MIS, DMS. BIT will expand SSO concept to more ICT services in the near future.