สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งค่าระบบเมลของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตรวจสอบลิงก์ภายในเมล หากผู้ใช้คลิกลิงก์ในเมลที่เชื่อมไปยังเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนก่อนว่าลิงก์ที่คลิกนั้นเชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือต้องสงสัยว่าเป็นเว็บที่ไม่ปลอดภัย

Help

ลืมรหัสผ่าน เมลใช้งานไม่ได้ wi-fi เชื่อมต่อไม่สำเร็จ เข้าเว็บช้า เครื่องติดไวรัส ฯลฯ

Read More

Training

หลักสูตรฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Read More

Forms / Documents

แบบฟอร์มขอ KKU Account ชั่วคราว, co-location, virtual private server, อัตราค่าบริการต่างๆ,

Read More

นักศึกษา บุคลากร มข. สามารถใช้งาน Adobe Creative Cloud ได้ทุกตัวครับ ทั้ง Photoshop, Lightroom, Illustrator, After Effect, Premier Pro, Acrobat DC Pro ทั้ง Windows/macOS/Andriod/iOS รวม ๆ กว่า 30 รายการ ฟรี นักศึกษา บุคลากร สามารถใช้งานได้ที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ คอมพิวเตอร์บริการในหอสมุด login ด้วยบัญชีผู้ใช้ มข. ใช้งานได้เลย หรือถ้าอยากใช้ที่คอมพิวเตอร์ส่วนตัว สามารถยืมไปใช้ได้ 3 วัน (First-Come-First-Serve) ยืม/จองได้ที่ https://app-reserve.kku.ac.th/ แล้วจะมีอีเมลจาก Adobe Creative Cloud ส่งถึงท่าน จำนวนที่ยืมได้มีทั้งหมด 600 licenses หมุนเวียนกัน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงาน”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

“ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์”