ฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร (คลิ้กที่ชื่อหลักสูตรอบรมเพื่อลงทะเบียน)

วันที่

เวลา (น.)

การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere 9-10 พฤษภาคม 2558 9.00 – 16.10
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP และ MySQL 14-15พฤษภาคม 2558 9.00 – 17.00
การประยุกต์ใช้ Microsoft Access 2007-2010 (รุ่นที่ 1) 16-17 พฤษภาคม 2558 9.00 – 16.10
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นพื้นฐาน (Open Source Quantum GIS for Spatial Data Management: Introduction ) 18-20 พฤษภาคม 2558 9.00 – 16.00
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP และ jQuery 21- 22 พฤษภาคม 2558 9.00 – 17.00
เขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์ (รองรับแอนดรอยด์เวอร์ชันใหม่) 25-28 พฤษภาคม 2558 9.00 – 17.00
การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe After Effect 6-7 มิถุนายน 2558 9.00 – 16.10
การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Administrator) 8-10 มิถุนายน 2558 8.30 – 16.30
การประยุกต์ใช้ Spss สำหรับงานวิจัย (รุ่นที่ 1) 13- 14 มิถุนายน 2558 9.00 – 16.10
การสร้างและบริหารจัดการ Web stie ด้วย WordPress 16-17 มิถุนายน 2558 9.00 – 17.00
การประยุกต์ใช้ Microsoft Access 2007-2010 (รุ่นที่ 2) 20- 21 มิถุนายน 2558 9.00 – 16.10
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS สำหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง (Open Source Quantum GIS for Spatial Data Management: Advanced ) 22- 24 มิถุนายน 2558 9.00 – 16.00
Advanced Excel 27- 28 มิถุนายน 2558 9.00 – 16.10
การพัฒนา Window Application & Database with Visual C#.NET 30 มิถุนายน – 03กรกฎาคม 2558 9.00 – 17.00
การสร้างสื่อวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน 4- 5กรกฎาคม 2558 9.00 – 16.10
การประยุกต์ใช้ Spss สำหรับงานวิจัย (รุ่นที่ 2) 11-12 กรกฎาคม  2558 9.00 – 16.10
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii Framework 15-17 กรกฎาคม  2558 9.00 – 17.00
การทําเหมืองข้อมูลด้วยซอฟแวร์ WEKA ขั้นพื้นฐาน (Basic Data mining with WEKA) 20-22 กรกฎาคม  2558 9.00 – 16.00
Microsoft Office (Basic) 25- 26 กรกฎาคม 2558 9.00 – 16.10
ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (VoIP) ด้วย Elastix 27-29 กรกฎาคม 2558 8.30 – 16.30
การใช้โปรแกรม Photoshop 1- 2 สิงหาคม 2558 9.00 – 16.10
ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้บริการ (Authentication System) 3-5 สิงหาคม 2558 8.30 – 16.30
Microsoft Office (Advanced) 14-16 สิงหาคม 2558 9.00 – 16.10
การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด MultiSpec สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ขั้นพื้นฐาน (Open Source MultiSpec for Satellite Data Analysis : Introduction 24- 26 สิงหาคม 2558 9.00 – 16.00