การใช้โปรแกรม Microsoft Office

หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office 
        อบรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 50 เครื่อง)
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา