หลักสูตร การทำเว็บไซต์ (สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข.)

        อบรมวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 14.40 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ตึกสารสนเทศ มข. (ห้อง 100 เครื่อง)
        จำนวนผู้เข้าอบรม 90 คน (เป็นนักเรียน รร.สาธิต ชั้น ม4 และ ม5)
        วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์, นางสาวสุภัคสินี ชินกร