หลักสูตร การเขียนโปรแกรมบนแอนดรอยด์

อบรมวันที่ 14 – 16 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์