หลักสูตร การเขียนโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้ Firebase บนแอนดรอยด์

อบรมวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์