หลักสูตร การเขียนโมบายแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์และไอโอเอสด้วยไอโอนิคเฟรมเวิร์ค

        อบรมวันที่ 18 – 20 ก.ค. 61 เวลา 9.00 – 16.00 น.
 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
 วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์