หลักสูตร การเขียนโมบายแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์และไอโอเอสด้วยไอโอนิคเฟรมเวิร์ค

          อบรมวันที่ 19 – 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์, นายกิตติพันธ์ ศรศักดา