หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office (อบรมให้กับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มข.)

          วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา
          จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน