หลักสูตร การใช้ google drive (สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข.)

 หลักสูตร การใช้ google drive (สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข.)
         อบรมวันที่ 27 ต.ค. 59 และ วันที่ 3 พ.ย. 59 เวลา 13.00 – 14.40 น. 
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ตึกสารสนเทศ มข. (ห้อง 100 เครื่อง)
         จำนวนคนเข้าอบรม 90 คน
         วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์, นางสาวสุภัคสินี ชินกร