หลักสูตร การใช้ Microsoff excel + graph (สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข.)

        อบรมวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 – 14.40 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ตึกสารสนเทศ มข. (ห้อง 50 เครื่อง)
        จำนวนผู้เข้าอบรม 50 คน
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา