หลักสูตร คอมพิวเตอร์ 2/โปรแกรมสำเร็จรูป Ms-PowerPoint นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนโครงการ วมว.-มข.)

หลักสูตร คอมพิวเตอร์ 2/โปรแกรมสำเร็จรูป Ms-PowerPoint นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนโครงการ วมว.-มข.)
        อบรมวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 14.45 – 16.25 น.
        ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ มข. (ห้อง 100 เครื่อง)
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา