หลักสูตร คอมพิวเตอร์ 2/โปรแกรมสำเร็จรูป Ms-Word นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หลักสูตร คอมพิวเตอร์ 2/โปรแกรมสำเร็จรูป Ms-Word นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนโครงการ วมว.-มข.) 
      อบรมวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 14.45 – 16.25 น. 
      ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารศูนย์สารสนเทศ มข. (ห้อง 100 เครื่อง) 
      วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา 
      จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน