หลักสูตร Advanced Excel

อบรมวันที่ 24 – 25 มิ.ย. 60 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา