หลักสูตร Business Intelligence for Academic Institution using Microsoft Power BI

อบรมวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ตึกสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร : นายชวพงศธร ไวสาริกรรม (จากบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย จำกัด)