หลักสูตร Microsoft Excel Intermediate & Advanced

        อบรมวันที่ 21 – 22 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหม่ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น สาขาน้ำพอง
        จำนวนคนเข้าอบรม 30 คน
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา