หลักสูตร Microsoft Excel (Intermediate – Advanced)

อบรมวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา
         ผู้เข้ารับการอบรม : พนักงาน บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ (ท่าพระ) จำกัด จำนวน 50 คน