หลักสูตร Microsoft Office (Advanced)

อบรมวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา