หลักสูตร Microsoft Office (Advanced)

        อบรมวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม (ห้อง 1) ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 20 เครื่อง)
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา