หลักสูตร Microsoft Office (Basic)

หลักสูตร Microsoft Office (Basic) ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม (ห้อง 2) ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช