หลักสูตร Wireless Network Administrator

หลักสูตร Wireless Network Administrator
        อบรมวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม (ห้อง 2) ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. (ห้อง 20 เครื่อง)
        วิทยากร : นายวณัช พาดี, นายชัชวาลย์ อินทร์พามา