หลักสูตร การใช้ Microsoft word (สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข.)
        อบรมวันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 14.40 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ตึกสารสนเทศ มข. (ห้อง 100 เครื่อง)
        จำนวนผู้เข้าอบรม 90 คน (เป็นนักเรียน รร.สาธิต ชั้น ม4 และ ม5)
          วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา​