ไอทีคลินิค

บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดตั้งซอฟต์แวร์ ปรับตั้งค่าสำหรับซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 -16:30 ณ ห้อง IT Clinic ชั้น 2 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการใช้บริการ
1.แจ้งอาการและความต้องการ
2.ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมลงทะเบียน
3.ติดบาร์โค้ด(กรณีมารับนำเครื่องมารับบริการครั้งแรก)
4.รับใบลงทะเบียน(หลักฐานการมารับเครื่อง)
5.ตรวจเช็คสถานะทาง QR Code
6.รับเครื่องกลับโดยยื่นใบลงทะเบียน(หลักฐานการมารับเครื่อง)
7.ตรวจเช็คเครื่อง
8.ชำระเงิน รับใบเสร็จ