ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น