ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์