หลักสูตร MS Excel Intermediate – Advanced

หลักสูตร MS Excel Intermediate – Advanced (อบรมให้กับพนักงานบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด สาขาท่าพระ จ.ขอนแก่น)
          อบรมวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา
          จำนวนผู้เข้าอบรม : 50 คน (เป็นพนักงานของบริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด สาขาท่าพระ จ.ขอนแก่น)