แจ้งเตือนเมลหลอกลวง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ตรวจพบอีเมลหลอกลวงส่งถึงผู้ใช้งานใน มข. (@kku.ac.th) โดยเมลจะมีข้อความดังภาพข้างล่าง

Screenshot from 2015-06-12 17:30:10

ถ้าท่านได้รับเมลลักษณะนี้ ห้ามคลิกลิงก์ที่ปรากฏในในเมล (http://upgradexxxxxxx.jimdo.com/) เป็นอันขาด เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของท่าน ศูนย์คอมพิวเตอร์แนะนำให้ท่านลบเมลนี้ทิ้งทันที

เมลหลอกลวงมักจะมีลักษณะดังนี้

  1. ใช้อีเมลภายนอก (กรณีี้ loanf47@gmail.com) ในการสื่อสารถึงบุคลากร มข. จะใช้เมล @kku.ac.th เท่านั้น
  2. มีลิงก์ปรากฏในเมล และมีข้อความเชิญชวน หรือบังคับให้คลิก
  3. ถ้าเป็นภาษาไทย มักจะเป็นข้อความที่ผิดไวยกรณ์ ผิดหลักภาษา หรืออ่านเข้าใจยาก
  4. ไม่ระบุชื่อผู้รับที่ชัดเจนในคำขึ้นต้น

หากมีข้อสงสัย ส่งข้อความถึง facebook page ของศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง