ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลดประกาศที่นี่