สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งค่าระบบเมลของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตรวจสอบลิงก์ภายในเมล หากผู้ใช้คลิกลิงก์ในเมลที่เชื่อมไปยังเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนก่อนว่าลิงก์ที่คลิกนั้นเชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือต้องสงสัยว่าเป็นเว็บที่ไม่ปลอดภัย

Help

ลืมรหัสผ่าน เมลใช้งานไม่ได้ wi-fi เชื่อมต่อไม่สำเร็จ เข้าเว็บช้า เครื่องติดไวรัส ฯลฯ

Read More

Training

หลักสูตรฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Read More

Forms / Documents

แบบฟอร์มขอ KKU Account ชั่วคราว, co-location, virtual private server, อัตราค่าบริการต่างๆ,

Read More

เชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนา Window Application & Database with Visual C#.NET

อบรมวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับจำนวน 20 คน
ค่าลงทะเบียน : นักศึกษา มข. 1,200 บาท, บุคลากร มข. 2,000 บาท, บุคคลทั่วไป 4,000 บาท (สมัครที่นี่)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลดประกาศที่นี่