สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งค่าระบบเมลของมหาวิทยาลัย ให้สามารถตรวจสอบลิงก์ภายในเมล หากผู้ใช้คลิกลิงก์ในเมลที่เชื่อมไปยังเว็บที่ไม่น่าเชื่อถือ ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนก่อนว่าลิงก์ที่คลิกนั้นเชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือต้องสงสัยว่าเป็นเว็บที่ไม่ปลอดภัย

Help

ลืมรหัสผ่าน เมลใช้งานไม่ได้ wi-fi เชื่อมต่อไม่สำเร็จ เข้าเว็บช้า เครื่องติดไวรัส ฯลฯ

Read More

Training

หลักสูตรฝึกอบรมระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

Read More

Forms / Documents

แบบฟอร์มขอ KKU Account ชั่วคราว, co-location, virtual private server, อัตราค่าบริการต่างๆ,

Read More

เชิญเข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux

เชิญเข้าร่วมอบรมการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Administration) วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2558 เวลา 9:00 – 16:00 ณ ห้องอบรม ชั้น 4 ศูนย์คอมพิวเตอร์

สมัครเข้าอบรม

Read More

อบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe After Effect

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe After Effect ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2558 เวลา 9:00 – 16:10 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับจำนวน 30 คน

สมัครเข้าอบรม

Read More